1.Vị trí địa giới

1.1.Vị trí: Nằm ở cửa ngõ Đông Bắc, cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng 10 - 12 km theo đường xa lộ Hà Nội, phường Tăng Nhơn Phú A giữ vị trí chiến lược rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Quận 9 nói riêng, của thành phố Hồ Chí Minh nói chung. Trên địa bàn phường có nhiều trường đại học, cao đẳng và các đơn vị của Trung ương, đơn vị hành chính và trung tâm sự nghiệp của quận, khu công nghệ cao của thành phố đang đóng và hoạt động. Với vị trí chiến lược quan trọng của mình, phường đã và đang là động lực phát triển của quận và thành phố trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

     1.2. Địa giới

Địa giới hành chính của phường Tăng Nhơn Phú A: Đông giáp phường Long Thạnh Mỹ; Tây giáp phường Hiệp Phú và phường Tăng Nhơn Phú B; Nam giáp phường Tăng Nhơn Phú B; Bắc giáp phường Tân Phú và phường Hiệp Phú.

2. Diện tích tự nhiên: Phường Tăng Nhơn Phú A với tổng diện tích 416 ha, chia làm 7 khu phố với 82 tổ dân phố, gồm 12.442 hộ dân với 46.743 nhân khẩu trong đó thường trú 5.206 hộ với 20.943 nhân khẩu, tạm trú 6237 hộ với 24.891 nhân khẩu, lưu trú 1009 hộ với 1009 nhân khẩu.

 Đặc điểm khí hậu: Nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa cận xích đạo, Tăng Nhơn Phú A có nhiệt độ cao đều trong năm và chia làm hai mùa (mùa mưa và mùa khô) rõ rệt, chi phối sâu sắc môi trường và cảnh quan của địa phương.